Náhradní plnění

Co říká zákon o zaměstnávání osob zdravotně postižených?

- každý zaměstnavatel musí zaměstnat 4% OZP, nebo
- odvést 2,5 násobek průměrné mzdy za každého nezaměstnaného (dle prvního bodu) OZP,
tj. dnes 2,5 x 34 835 Kč = 87 088 Kč za každého nezaměstnaného OZP, nebo
- odebrat od firmy zaměstnávající více jak 50% OZP 7 násobek průměrné mzdy ve výrobcích a službách,
tj. dnes 7 x 34 835 Kč = 243 845 Kč za každého nezaměstananého OZP, u tohoto případu lze tedy mluvit o faktické úspoře ve výši 35,71% z ceny dodaných výrobků a služeb.

CO PŘINESLA NOVELIZACE

- omezení přístupu k náhradnímu plnění, náhradní plnění již nemohou poskytovat občanská sdružení, neziskové organizace a církve,
- do přepočtu již nelze započítat nejtěžší stupně invalidity 3x,
- byla omezena hranice na celé národní hospodářství, a to na 36 násobek (do roku 2017), resp. 28 násobek (od roku 2018) plnění na jednoho OZP,
- náhradní plnění není automaticky vystavením dokladu společností zaměstnávající více jak 50% OZP, ale musí proběhnout dodavatelům formální notifikace daného dokladu na MPSV.

CO Z NOVELIZACE VYPLÝVÁ

 • novelizace částečně limituje poskytnutí Náhradního plnění na skutečné zamestanavatele OZP
 • Náhradní plnění nedokáže již poskytnout tolik firem jako v minulých letech a v souvislosti s omezením maximálního možného plnění bude Náhradní plnění „nedostatkovým zbožím“
 • jelikož do Náhradního plnění nejsou automaticky zahrnuty všechny doklady vystavené poskytovatelem, doporučuje se smluvní ujednání mezi poskytovatelem a příjemcem Náhradního plnění.

 

Náhradní plnění Callisto - 96 s.r.o. se smluvním partnerem Europatron s. r. o.

Europatron s. r. o. je zaměstnavatelem více jak 50 % OZP a tím splňuje podmínku §81, odst.2, písmene b) Zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 v platném znění. AB Plus CZ s.r.o. byla za vytváření nových pracovních míst pro OZP oceněna Nominační cenou MOSTY a certifikována ochrannou známkou PRÁCE POSTIŽENÝCH.

 • našim stálým zákazníkům, na základě dlouhodobé spolupráce poskytujeme
  náhradní plnění pro rok 2020, garantujeme výši dohodnutého ročního obratu v režimu NP
 • novým zákazníkům, při objednávce zboží a služeb, nabízíme možnost jednorázové
  realizace dodávky v režimu NP
 • notifikaci dokladů zajištuje na MPSV dodavatel

Poplatek za poskytnutí NP činí 10% z ceny fakturovaného zboží či služby.

 

Náhradní plnění Callisto - 96 s.r.o. se smluvním partnerem DRUTĚVA, výrobní družstvo

Drutěva, výrobní družstvo zaměstnává více jak 80% OZP a tím též splňuje podmínku §81, odst. 2, písmene b). Zákona o zaměstnanoci č. 435/2004 v platném znění.

 • Podmínkou pro poskytnutí náhradního plnění je odběr zboží v minimální hodnotě 20.000Kč bez DPH.

Poplatek za poskytnutí NP činí 10% z ceny fakturovaného zboží či služby.

Pro více informací prosím kontaktujte obchodního zástupce naší společnosti Callisto - 96 s.r.o.:
tel.: 469 622 941 nebo email: objednavky@callisto96.cz